Документація з проходження практик

Графік проходження практики (денна і заочна форми навчання)

Графік практик


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИК СТУДЕНТІВ 
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ПРАКТИК


УГОДИ ІЗ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ

про проходження педагогічної практики здобувачами вищої освіти

УГОДИ ІЗ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ