Розклад підсумкової атестації здобувачів вищої освіти

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Денна форма навчання


Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Денна форма навчання

Заочна форма навчання