Розклад підсумкової атестації здобувачів вищої освіти

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Денна форма навчання

Розклад підсумкової атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти