Графік модульного контролю

ГРАФІК
модульного контролю успiшностi студентiв


ГРАФІК

підсумкового екзаменаційного контролю