Графік модульного контролю

ГРАФІК
модульного контролю успiшностi студентiв

ГРАФІК

підсумкового екзаменаційного контролю

Графік екзаменів І-ІV курс.doc