Графіки проведення:

модульного контролю успiшностi студентiв
підсумкових контролів

у 2 семестрі 2018-2019 н.р.