Розклад державної атестації (денна форма навчання)

Розклад державної атестації (заочна форма навчання)

Розклад ДЕК фізмат ‎(заочна)‎