Розклад підсумкової атестації здобувачів вищої освіти

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Денна форма навчання‎‎‎‎‎‎


Заочна форма навчання‎


Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Дена форма навчання