Розклад підсумкової атестації здобувачів вищої освіти

Розклад підсумкової атестації здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Розклад підсумкової атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Перший ‎(бакалаврський)‎ рівень вищої освіти ‎(денна форма навчання)‎

Перший ‎(бакалаврський)‎ рівень вищої освіти ‎(заочна форма навчання)‎