Розклад підсумкової атестації здобувачів вищої освіти

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Денна форми навчання

Заочна форма навчання


Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Денна і заочна форми навчання