Графік модульного та підсумкового контролів

ГРАФІК
модульного контролю успiшностi студентiв

ГРАФІК

підсумкового контролю