Графік модульного контролю

ГРАФІК
модульного контролю успiшностi студентiв

РОЗКЛАД_inozem 1 семестр


ГРАФІК

підсумкового екзаменаційного контролю