Розклад підсумкової атестації здобувачів вищої освіти

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Денна форма навчання


Заочна форма навчання

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти