Документація по проходженню практики

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИК СТУДЕНТІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУГрафік практик для студентів ІПП 
(відділення «Початкова освіта)
(денна форма навчання  
I семестр 2015 - 2016 н.р.)