Графік модульного контролю

ГРАФІК
модульного контролю успiшностi студентiвГРАФІК

підсумкового екзаменаційного контролю