Документація по проходженню практики

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИК СТУДЕНТІВ 
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

 Завірений документ на сайті університету  https://cutt.ly/LEL6anI
Графік проходження навчальних практик 
студентами психолого-педагогічного відділення 

Графік навчальних практик 1 семестр

УГОДИ ІЗ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ

про проходження педагогічної практики здобувачами вищої освіти

Соціальна педагогіка