Розклад підсумкової атестації здобувачів вищої освіти

Розклад підсумкової атестації здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Другий ‎‎‎‎‎‎(магістерський)‎‎‎‎‎‎ рівень вищої освіти ‎‎‎‎‎‎(денна форма навчання)‎‎‎‎‎‎

Другий ‎‎‎‎‎‎(магістерський)‎‎‎‎‎‎ рівень вищої освіти ‎‎‎‎‎‎(заочна форма навчання)‎‎‎‎‎‎

Розклад підсумкової атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти