Документація з проходження практик

Графік навчальних практик

студентів денної форми навчання Історичного факультету

графік практик_2019ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИК СТУДЕНТІВ 
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ПРАКТИК

УГОДИ ІЗ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ

про проходження педагогічної практики здобувачами вищої освіти

УГОДИ ІЗ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ