Розклад підсумкової атестації здобувачів вищої освіти

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти