Документація з проходження практик

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИК СТУДЕНТІВ 
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Інформація з проходження практик


УГОДИ ІЗ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ

про проходження педагогічної практики здобувачами вищої освіти

УГОДИ ІЗ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ