Графік модульного контролю

ГРАФІК
модульного контролю успiшностi студентiв

хіміко-біологічний


ГРАФІК

підсумкового екзаменаційного контролю