Документація з проходження практик

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИК СТУДЕНТІВ 
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
 Завірений документ на сайті університету  https://cutt.ly/LEL6anI

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ПРАКТИК

УГОДИ ІЗ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ

про проходження педагогічної практики здобувачами вищої освіти

УГОДИ ІЗ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ про проходження педагогічної практики здобувачами вищої освіти


НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.15 Середня освіта (Природничі науки)

014.15 Середня освіта ‎(Природничі науки)‎

НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 202 Захист і карантин рослин

202 Захист і карантин рослин


НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)

014.05 Середня освіта ‎(Біологія та здоров'я людини)‎


НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 014.06 Середня освіта (Хімія)

014.06 Середня освіта (Хімія)