Розклад ДЕК

Розклад державних іспитів бакалаврів, спеціалістів і магістрів хіміко-біологічного факультету 2014-2015 н.р.Розпорядження
про графік заліково-екзаменаційної сесії
на хіміко-біологічний факультет 2014-2015 ш. р.
заочна форма навчання
від 01.09.2014 р.