Розклад підсумкової атестації здобувачів вищої освіти

Розклад підсумкової атестації здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти


Розклад підсумкової атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти